IBM EFATURA ENTEGRASYONU

IBM EFATURA ENTEGRASYONU

e-Fatura

Elektronik fatura (e-fatura), faturaların elektronik olarak iletiminin sağlanması amacıyla standart bir formatta , elektronik belgenin değiştirilemez biçimde mühürlenmiş hale getirilmesi yoluyla güvenli ve sağlıklı bir şekilde dolaşımının sağlanması için geliştirilmiş bir uygulamadır.

e-Fatura uygulamasının kullanımı ile sistemdeki tüm kullanıcılara e-fatura gönderme, kullanıcılardan e-fatura alma, gönderilip alınan tüm e-faturaları indirerek saklayabilme ve gerektiğinde ibraz edilebilme imkanları sunulmaktadır.

e-Fatura uygulamasının kullanımı, uygulamaya kayıtlı mükellefler için 433 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 01.04.2014 tarihinden itibaren her türlü mal alım satımı ve hizmet sağlanması konusunda belirli bir grup firma için zorunlu tutulmuştur.

IBM Kalitesiyle e-Fatura Hizmeti

IBM Özel Entegrasyon e-Fatura Çözümü’nü uçtan uca bir hizmet olarak sunmakta ve çözümlerimizi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirerek performans ve maliyet açısından rekabetçi fırsatlar sağlamaktayız.

IBM e-Fatura hizmeti;

 • Fatura, operasyon ve arşivleme maliyetlerinin tümünde düşüş sağlayarak rekabetçi bir avantaj sunar.
 • Muhasebe süreçlerini hızlandırır.
 • Fatura kaybını ortadan kaldırır.
 • Yapılan işlemlerin doğruluğunu ve kesinliğini arttırır.
 • Arşiv belgelerine kolay erişim olanağı sunar.
 • Ödeme döngüsünü kolaylaştırır.
 • Onay mekanizmalarını sizin adınıza tanımlayarak faturaların gönderimi ya da ödenmesi aşamasında kontrol sağlar.
 • Doğayı korumanıza katkı sağlar.

IBM kalitesiyle verilen e-fatura hizmeti tüm kurum içi iş süreçlerine uyarlanabilir yapısıyla en basitinden en karmaşığına tüm onay mekanizmaları için sağlanabilmektedir. Ayrıca mobil cihazlardan sağladığımız erişim ile istediğiniz her an e-fatura hizmetine ulaşabilmeniz konusunda fırsatlar sunulmaktadır.

Tüm temel ve ticari elektronik fatura türleri ile uyumlu olan IBM e-fatura hizmeti, Gelir İdaresi Başkanlığı (“GİB”) e-fatura standartlarına tamamen uygun olmasına ek olarak değişen mevzuata göre yenilenmekte ve güncel tutulmaktadır.

IBM e-fatura çözümümüz ERP sistemlerinden bağımsız olarak çalışmakta ve Web Services,Http Post, FTP, Güvenli FTP gibi birçok standardı desteklemektedir. Bu özelliği ile tüm ERP sistemlerine sorunsuz olarak entegre edilebilme imkanı sunmaktadır. Entegrasyon kısıtı olan sistemler ile XML, XLS, CSV, PDF v.b. pek çok yöntemden uygun olanı kullanarak entegrasyonu mümkün hale getirmektedir.

IBM’de İşletmenize “Özel Entegrasyon”

GİB e-fatura standartları ile tamamen uyumlu olan ve sürekli güncellenen IBM e-fatura hizmetimizin özel entegratör olarak sunduğu fırsatlar:

 • IBM veri merkezimiz GİB tarafından talep edilen tüm belgelere sahiptir.
 • IBM e-fatura hizmeti hiçbir fark olmaksızın tüm ERP sistemleri ile entegre olabilmektedir.
 • IBM e-fatura hizmetimiz ile müşteri istekleri öncelikli tutularak, dağıtıcı/bayilikler için çok özel çözümler sunmaktayız.
 • Farklı fiyatlandırma çeşitleriyle isteklerinize tam olarak uyan hizmetler sağlamaktayız.
 • Farklı e-fatura gönderim/alım ve arşivleme hizmet seçenekleriyle sisteminize en uygun çözümleri geliştirmekteyiz.
 • E-faturaları talepleriniz doğrultusunda özelleştirebilecek kadar esnek çözümler sunmaktayız.
 • IBM tecrübesi ile sorunsuz ve hızlı sistem geçişlerini garanti etmekteyiz.
 • Entegrasyon hizmetlerinin yanı sıra sizlere “Özel Entegrasyon” seçeneklerimizle optimum seviyede hizmet vermekteyiz.

IBM e-Fatura’yı Tercih Etmek için Nedenleriniz

 • IBM kalitesi ve teknolojisi ile verilen e-fatura hizmetimiz yüksek güvenlik kriterleri ve IBM’in Global IT Güvenlik Politika ve Standartları ile yönetilen verimerkezlerinden sağlanmakta ve GİB’in tüm teknik gerekliliklerini sağlamaktadır.
 • IBM’in iş süreklilik planları kapsamında, farklı lokasyonlardaki yedekleme ve felaket kurtarma merkezlerimizle kesintisiz ve güvenli e-fatura hizmeti verilmektedir.
 • IBM esnek fiyatlandırma ve e-fatura çözümleri ile müşteri odaklı yaklaşım birleştirilerek sistemlerinize en uygun çözümler en hızlı ve en doğru şekilde sunulmaktadır.
 • Kullandığımız Bulut (Cloud) teknolojisi ile ilk yatırım maliyeti olmadan da hizmetimizden faydalanmanızı sağlamaktayız.

Karşılıklı e-Fatura Düzenleme Zorunluluğu

E-fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler birbirlerine sattıkları mal ya da sağladıkları tüm hizmetler için e-fatura düzenlemek ve göndermekle zorunlu tutulmuştur. Alınan bu karar 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcılar hem kağıt hem e-fatura düzenleyebilecek mi?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı tüm mükellefler aralarında mal alım-satım ya da hizmet anlaşması yaptığında düzenlenen faturalar e-Fatura olmak zorundadır. Ancak e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler için hazırlanan faturalar kağıt fatura olarak düzenlenmeye devam edilecektir.

Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na gore, e-fatura mükellefleri düzenledikleri ya da adlarına düzenlenmiş tüm faturaları yasal süreler dahilinde muhafaza etmek, gerektiğinde ya da istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler.

E-faturalar, mali mühür ile geçerliliği ve kaynağı ile ilgili olarak garanti altına alınmıştır. Mali mühür ancak ve ancak elektronik ortamda geçerli ve doğru olarak kabul edildiğinden e-faturaların kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Düzenlenen ve alınan tüm e-faturalar üzerindeki mali mühürü içerecek şekilde kanuni sürelere uygun olarak mükelleflerin elektronik, manyetik ya da optik ortamlarında saklanacaktır.

Arşivleme

E-fatura uygulamasında düzenlenen ya da alınan faturalar GİB tarafından saklanmamaktadır. Düzenlenen ya da alınan tüm e-faturalar işletmelerin kendi arşivlerinde veya hizmet aldıkları özel entegratörlerde 10 sene boyunca saklanacaktır .