NETSİM E-FATURA

NETSİM E-FATURA
 
E-Fatura

E-Fatura uygulaması elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulan bir uygulamadır. 

Netsim E-Fatura çözümleriyle bu ihtiyaca en iyi şekilde hizmet eder.

 
E-Fatura Portal

GİB E-fatura portal uygulaması ile birlikte kullanılır, Ofisnet’te hazırlanıp zarflanan faturalar belirlenen klasöre kaydedilir. GİB E-Fatura Portalı’na yüklenir ve buradan alıcısına gönderilir. GİB E-Fatura Portal’ına gelen E-faturalar da klasöre alındıktan sonra Ofisnet’e aktarılır.

 
E-Fatura Özel Entegratör Adaptör

Gelen ve giden faturalar anlaşma yapılan özel entegratör firmaya gönderilip alınır.

 
E-Fatura Entegrasyon Server

Faturalarını otomatik olarak gönderip almak ve kendi server sistemlerini kullanacak firmalar için geliştirilmiştir. E-fatura Entegrasyon Server üzerinden web servis aracılığıyla GİB E-fatura uygulamasına tam entegre olarak anlık fatura gönderme, alma ve durum sorgulama işlemlerini otomatik olarak yapar.

 
Netsim E-Fatura Uygulaması İle:

- Faturalama süreçlerinde operasyonel verimlilik ve etkinlik artar,
- Esnek ve dinamik raporlama imkânı vardır, 
- Maliyetlerde ve arşivlemeden doğan fiziki yükte azalma sağlar, 
- Tüm güncellemeler mevzuata uygun ve zamanında uygulanır, 
- Tanımlı özel entegratörlerle hızlı adaptasyon, yenileriyle projelendirme imkânı vardır, 
- Gelen ve giden faturalarda, mesaj yoluyla ilgili kullanıcılar doğrudan haberdar edilir, 
- Müşteri ve ilgili kullanıcılar, email ve sms yoluyla gelen ve giden faturalar hakkında otomatik bilgilendirilir. 
- E-Fatura kullanıcılarını sorgulama, listeleme ve program içerisinde tanımlı carilerin otomatik eşleştirme ile gönderici birim ve posta kutusu adreslerini günceller. 
- Fatura formatlarına, işlem noktası ve müşteriye göre oluşturulabilen dinamik şablon yapısı vardır, 
- Firmaya ait kurumsal fatura tasarımlarının esnek görüntüleme alternatifleri vardır, 
- Temel ve ticari fatura tiplerini işlem kodu ve müşteriye özel tanımlama imkânı mevcuttur. 
- Gelen faturalar, farklı profillerle Ofisnet veritabanına işlenebilir, 
- Farklı merkezlerin faturaları ayrıştırılabilir ve birleştirilebilir, 
- Dış ortama veri gönderme desteği ile faturaların farklı ortamlarda orijinal haliyle saklanması imkânı ve yasal kullanım ihtiyacı durumunda anlık erişim sağlar. 
- Gelen ve giden fatura ekranları kullanıcıya özgü özelleştirilebilir. 
- Gelen ve giden faturalar onay süreciyle takip ve kabul edilebilir, 
- Ofisnet içerisinden E-fatura doğrudan görüntülenebilir ve kesilebilir.