NETSİM E-DEFTER SİSTEMİ

 
E-Defter

Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik olarak oluşturulması, saklanması ve ibraz edilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulmuş sistemdir. E-Defter sistemine dâhil olabilmek için GİB’e başvurmalı, mali mühür ile zaman damgası alınmalı ve sistemle uyumlu uygulamaya sahip olunmalıdır.

 
E-Defter Kullanmanın Kazandırdıkları

- Noter tasdik derdi yoktur, bu işlemler elektronik ortamda yapılır, 
- Yazdırma için gerekli kâğıt, baskı ve diğer muhtelif sarf malzemesi masraflarından tasarruf sağlar, 
- Kâğıda baskı yapılmadığından fiziksel arşivleme ortamına gerek yoktur,
- İş gücünden ve zamandan tasarruf sağlar, 
- Çevreyi korumaya katkıda bulunur, 
- Elektronik denetim, paylaşım, uzaktan erişime uygun zemin hazırlar, 
- İmzalanan defterlerin değişmezliği, güvenliği ve doğrulama ile bütünlük sağlanır.

 
Ofisnet Muhasebe ile birlikte:

Netsim Ofisnet Muhasebe ile birlikte Netsim E-Defter Uygulaması kullanıldığında;
GİB ile tam uyumlu çalışarak tüm güncellemeleri mevzuata uygun ve zamanında uygulamayı, Web servis sayesinde GİB E-defter portalına bağlanmaya gerek kalmadan program içinden beratları gönderme imkânını,

 
Aktarımsız E-Defter Hazırlama:

Ofisnet içindeki fişlerin dışarı aktarılmadan e-defter hazırlanabilmesini,
E-defter oluşturulan hareketlerin kayıt değiştirilmezliği ve güvenliği ile veri bütünlüğünü, Yevmiye satır numarası program içerisinden verilerek fiş detayı takip kolaylığını, Birden çok şubeli yerlerde ayrı veya birleşik E-defter oluşturabilmeyi, Şema ve şematron kontrolleri yapılarak veri düzenini sağlar.

 
 
Demo Download Destek Satınal Broşür