Ofisnet Compact

Ofisnet Compact

Ofisnet Compact, sürekli değişen ve gelişen taleplerin karşılanması için çalışan tüm firmalara göre tasarlanmış, güncel çözümler sunan kapsamlı bir Ticari Yönetim Sistemi çözümüdür.Ofisnet Compact, firmanıza göre tanımlanabilir yapıdaki operasyonlar ile Satış Yönetimi, Satın Alma Yönetimi,Stok Yönetimi, Finansman Yönetimi, Sabit Kıymet Yönetimi gibi tüm iş süreçlerini bütünleşik olarak yönetirken,Muhasebe, Üretim, B2B, SAS(Satın Alma Sistemi), İnsan kaynakları (PDKS, BORDRO), Müşteri İlişkileriYönetimi(MİY-CRM), Online Mobil, Offline Mobil, İstasyon, Market, Restoran, Ticari Bağlantı modülleriyle vetüm yapıdaki çoklu döviz ve tam barkod desteği ile tümleşik bir yapı içerisinde sektörel çözümler sunar.
Ofisnet Compact’ ta Ofisnet Enterprise Plus’ta olduğu gibi “İşlem Kodu Tanımlama”  özelliği mevcuttur.Bu özellik sayesinde işlem operasyonları ve iş akışları rahatlıkla tanımlanır ve esnek  raporlama sistemiylebilgiye hızlı ve kolay erişilebilir. Karar Destek mekanizması, veriler ışığında oluşacak sonuçlar ile karar vermeyolunda sağ kol görevini üstlenir.

- Kullanım kolaylığı, geniş kullanıcı tabanı ve her sektöre cevap veren çözümler sunar,

- Verimliliği artırır,

- Tümleşik bir yapıdadır.

- Yasal, sektörel ve finans alanındaki yenilikler Ofisnet’in parametrik yapısı sayesinde sisteme kolaylıkla       uyarlanabilir, böylece zaman kazandırır,

Menülere hızlı ulaşım, sık yapılan işlemler ana menü üzerinde kendilerini temsil edenikonlar ile gösterilerek menüye çabuk erişim sağlanır, kullanıcı ihtiyaçları ve isteğine göre
Standart kolaylaştırma araçları, birbirine benzer özellikteki cari kart, stok kartı, alış-satış,değiştirilebilen bir yapıdadır.stok, finans vb.. gibi tüm işlemlerçoğaltılabilir. Hatta örnek olarak bir sipariş işlemini sadece
sipariş olarak değil; teklif, satış ve diğer uygun ihtimal işlemler olarak da çoğaltmak mümkündür.
İşlemler ve tanım kartları; XML olarak veri gönder ile dışarı gönderebilir, veri yapısı uygun başka
raporlara önizleme veya yazdırma işlemi yapılabilir.bir XML    dosya veri al ile içeri alınabilir, doküman bağlantısı yapılabilir. Ekranlara bağlı İlgili İşlem noktası yapısı,  Ofisnet’ in önemli ve etkin kullanımda ayrıcalık gösteren özelliklerinden biri de “İşlem Noktası” yapısıdır. Bu özelliksayesinde işletmenin departmanları, şubeleri ve istenen sayıda eklenebilecek alt iş yerleri hiyerarşik bir yapıda ayrı ayrı bölümlendirilebilir.Her bir noktaya o noktada işlem görecek kasa, banka alt hesabı, personel, stok yeri, takip hesabı ataması yapılabilir. İşlem noktası yapısıile tek bir veritabanı içerisinde hiyerarşik düzen işletme içerisinde uygulanabilir hale gelmiştir. Her bir işlem noktası için ayrı ayrı ve tüm noktalarbazında kar-zarar ve gelir-gider durumları izlenebilir ve performans değerlendirmesi yapılabilir. Tüm işlemlere işlem noktası ve personel atamasıyapıldığı için işin kim tarafından ve hangi noktada yapıldığı izlenebilir.Yetkilendirme, sistem yöneticisi tarafından kullanıcı ve gruplara atanacak yetkiler menü veya kayıt bazında yapılabilir. Kayıt görme, ekleme,değiştirme ve silme yetkileri, istenen kullanıcı ve kullanıcılardan oluşturulan gruplara verilebilir. Bilgi sisteminin güvenliği erişim kontrolleriylesağlıklı bir şekilde yürütülebilir.

Çoklu döviz sistemi, Ofisnet, kasa, banka, alış-satış, stok gibi farklı döviz gerektiren tümişlemlerde çoklu döviz sitemini kullanma olanağını sağlar. Sistemde standart döviz tanımlarıotomatik olarak yüklenebildiği gibi diğer istenen tüm döviz çeşitleri eklenebilir. İşlem içerisindeher bir işlem satırı için farklı döviz seçeneği kullanılabilir. Tanımlanan kur tiplerinden hepsi işlem görebileceği gibi (tekrar gerektiren tüm kayıtlar gibi (işlem noktası, personel, vb.. )) işlemler için öndeğer tanımlanarak pratik iş akışı sağlanır. Günlük kurlar geriye dönük takip edilebilir. Kur bilgileri internetten otomatik olarak güncellenebilir, istenirse manuel olarak da giriş mümkündür. Takip Hesabı, firmada gelir ve giderlerin tamamının takibi, takip hesaplarıyla sağlanabilir. Stoklara, İşlem noktasına, personele, banka, kasa ve cariye takip hesabı bağlanarak, işlemlerde gelir veya gider hesapları otomatik olarak yansıtılır.

Raporlama Ofisnet’ in tüm bölümlerinde işlemlerin sonuçlarıyla ilgili karar ve analiz imkanı sunan ilgili standart raporlar mevcuttur. Standartraporlar üzerinde çoğaltma işlemi yaparak değişik alanlar ekleme, istenmeyen alanların çıkarılması ve gerekli hesaplamalar rapor tasarımınauygulanabilir. İstenirse baştan yeni bir raporu kullanıcı kendi istekleri doğrultusunda tasarlayabilmektedir. Rapor tasarımlarında renk, font gibigörsel özellikler değiştirilebildiği gibi şirket logosu veya istenen imajlar eklenebilir. Raporlama için yeni filtreler eklenebilir, sorgulamalarda değişiklik yapılabilir. Rapor görüntüleri, metin, Excel, PDF, tablo, XML, htm, rtf uzantılı kaydedilebilir, mail gönderilebilir.Ofisnet’te liste şeklindeki tüm yapılar üzerindeki veriler, kopyalanarak herhangi bir metin (Word, Excel, Notepad vb..) ortamına yapıştırılabilir.Tüm yapıdaki çoklu döviz ve tam barkod desteği ile tümleşik bir yapı içerisinde sektörel çözümler sunar.